För att du ska få ut så mycket som möjligt at ditt konstgräs krävs underhåll, även om det är minimalt. Det är bra att regelbundet ta bort löv, kvistar och andra föremål från konstgräset - förslagsvis med en lövblåsare - därmed uppstår inget ogräs eller mögel. Regelbunden borstning av gräset med en hård kvast gör att gräset förblir stående och vackert.