Om det börjar brinna och gräset skadas vid till exempel grillning är det att enkelt reparera det. Ta bort skadade strån med en stålborste, då kommer de minsta stråna att vara synliga. Det går även att skära bort den skadade biten och ersätta med nytt konstgräs.